Tag: ดาลักห์

แม่น้ำไชออร์ค (Shyok River) | แม่น้ำแห่งความตายเมืองดาลักห์ ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน !

พาเที่ยว แม่น้ำไชออร์ค (Shyok River) มีความหมายว่า “แม่น้ำแห่งความตาย” แม้จะมีชื่อที่ดูน่ากลัวแต่วิวทิวทัศน์และสายน้ำสีฟ้าสะอาดแห่งนี้มีความงดงามตรงกับความหมายของชื่อ แม่น้ำไชออร์คตั้งอยู่ในพื้นที่พิพาทอย่างลาดักห์ใกล้กับปากีสถานและอินเดีย เป็นอีกสาขาหนึ่งของแม่น้ำสินธุที่ไหลผ่านตอนเหนือมาทางลาดักห์ โดยมีต้นกำเนิดมาจากธารน้ำแข็งริโมส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งเซียะเฉิน มีข้อมูลกล่าวว่าการเรียงตัวของแม่น้ำไชออร์คมีความผิดปกติมาก โดยเริ่มจ้นที่ธารน้ำแข็งริโมที่ไหลไปเชื่อมกับเทือกเขาพังลงจากนั้นไหลขนาดไปกับเส้นทาง ไหลวนอยู่ในหุบเขากว้างแล้วเข้าสู่ช่องเขาแคบ ๆ จากนั้นก็ไหลไปสมทบที่ปากีสถาน และบรรจบกับแม่น้ำนูบราที่กำเนิดมาจากธารน้ำแข็งซียะเฉินไปพบกับแม่น้ำไชออร์คในลาดักห์ เส้นทางน้ำสุดแปลกนี้เป็นที่สนใจของเหล่านักวิจัย แม่น้ำไชออร์คไหลอยู่ในส่วนของหุบเขาไชออร์ค แม่น้ำไชออร์คมีสีฟ้าอมเขียวแบบขุ่นเป็นสีที่ราวกับเติมสีฟ้าลงไป ซึ่งแม่น้ำสีนี้บ่งบอกถึงความเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากการละลายของธารน้ำแข็ง บริเวณไชออร์คมีภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำฝนน้อย อุณหภูมิสูงสุดแต่ละวันอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่น้ำแข็งละลายสูงสุด ส่วนฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ -10 องศาเซลเซียส ความยาวโดยรวมของแม่น้ำไชออร์คนั้นมีระยะทางถึง 550 กิโลเมตร… Read more »