การระบุกะเกณฑ์ความรักใคร่มิใช่เรื่องผิด หากกำหนดขึ้นตามนิยามความรัก

เราจะเห็นได้ว่า ภายในส่วนของนิยามความรักส่วนใหญ่ มักกล่าวถึงต้องการ ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างมากมาย ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ชอบกันผิดหวังด้วยละก็ ยิ่งจะต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดี เพราะความรัก อาจส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองได้ เมื่อเกิดความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้น

 
ความรัก
ถ้าทุกสิ่ง เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องคาดเดาอะไร เนื่องจากนิยามความรักในแบบครอบครัว เป็นสิ่งที่มีความงาม เป็นความรักที่สามารถมอบให้ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิยามความรัก เป็นสิ่งที่รับรู้และเข้าใจ ของทุกท่านบนโลกใบนี้ เพราะความรักเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องการจะสัมผัส พร้อมกับเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรักภายในรูปแบบเพื่อน ความรักภายในรูปแบบแฟน หรือแม้กระทั่งความรักภายในแบบครอบครัว คือสิ่งที่บริสุทธิ์ และมีความงดงามมากเหมือนกัน เป็นสิ่งที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เลยก็เป็นได้ ความรักใคร่ในรูปแบบครอบครัว ซึ่งเป็นความรักแท้พร้อมกับบริสุทธิ์ที่อาจจะหาได้โดยตรง และเป็นสิ่งที่ครอบครัวมอบให้ได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งความรักในแบบครอบครัวนี้จะไม่มีข้อกำหนดใด ๆ เลย และสามารถที่มอบความรักให้แก่กันได้ง่าย ๆ แต่ถ้าเป็นครอบครัวที่มีปัญหา คงจะดูยากหน่อย ในการมอบความรักให้กันและกัน จนทำให้กลับเป็นปัญหาทางด้านสังคมก็เป็นได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรักที่มีการแยกแยะกันได้
 
การกำหนดกะเกณฑ์ รูปแบบความรักให้กับตนเอง เหมือนเป็นการกักขัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนิยามความรักภายในรูปแบบแฟน ซึ่งผู้คนจำนวนมากมักจะหาความรักในรูปแบบนี้กันเป็นที่สุด เพราะเป็นความรักที่มีความสวยงาม แต่ก็ต้องขึ้นกับตัวคุณเป็นหลัก เพราะด้วยความรักในรูปแบบนี้ นิยามความรักคงมีสมหวัง ผิดหวัง ตัวท่านเองก็ควรที่จะต้องทำใจไว้บ้างจะดี ยิ่งถ้าผิดหวังมาก ก็อาจจะทำให้ตัวคุณเองคิดสั้นได้เช่นกัน