การมีลูกก่อนวัยอันควร ที่ควรต้องพึงระวังโดยเฉพาะ

ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ มักมีผู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปริมาณมาก เพราะคนกลุ่มนี้รักความสนุกสนาน แต่ลืมคิดไปกับเรื่องที่จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ตั้งท้องก่อนวัยอันควร จึงเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้กำเนิดเด็ก เพิ่มมากยิ่งขึ้น บางคนอาจจะรับผิดชอบ แต่บางท่านก็อาจจะไม่รับผิดชอบ โดยการนำเด็กไปทิ้งตามถังขยะ หรือตามสถานที่ต่างๆ จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยเป็นปมปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงเป็นเหตุให้พ่อแม่บางคนกลัวกับบุตรหลานของตัวเอง จึงไม่ปล่อยให้ออกไปที่ใด
 
นับได้ว่าสังคมไทยในช่วงนี้ ดูเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ผู้ปกครองแต่ละคนจะต้องคอยดูแลบุตรหลานของคุณให้มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเป็นเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งในการป้องกันของพ่อแม่นั้น ไม่ควรที่จะปล่อยบุตรหลานของท่านออกข้างนอกเพียงลำพัง ทางที่ดีควรออกไปกับบุตรหลานของคุณด้วย แต่ถ้าเป็นช่วงอายุ 15 ปี มักไม่ค่อยชอบใจให้พ่อแม่ไปเป็นเพื่อนมากนัก  เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุด ที่พ่อแม่น่าจะดูและเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นอาจจะตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้แน่นอน
 
ดังนั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้น คือสิ่งที่ไม่น่าจะเป็น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าคุณไม่อาจที่จะดูแลเด็กตัวน้อย ๆ ได้ ก็อย่าพึ่งมีลูกเลยดีกว่า เพราะอาจจะทำให้เป็นปัญหาทางด้านสังคมได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแล้วถ้าไม่พร้อมที่จะมีลูก ควรที่จะมีการควบคุมพร้อมทั้งดูแลให้เป็นพิเศษ เพียงแค่นี้ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ อย่างแน่นอน