ทำความรู้จัก Data Center

หลายๆคนคงรู้จักและเล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งรู้หรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่พวกคุณเราเข้าไปเพื่อเข้าชมนั้น มีต้นทางของข้อมูลนั้นอยู่ที่ใดเป็นแบบไหน เพราะศูนย์กลางที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บระบบประมวลผลกลาง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเราเรียกมันว่า  Data Center

Data Center คืออะไร  Data Center ก็คือศูนย์กลางของพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบเครือข่ายสามารถส่งออกและรับข้อมูลจำนวนมากได้  Data Center นั้นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ทันตามยุคสมัยของข้อมูลอยู่เสมอ  ศูนย์ข้อมูลจึงมี่ความสำคัญมากๆ ในขณะที่ข้อมูลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญขนาดใหญ่  ดังนั้นก็จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการฐานข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนทีมีข้อมูลนั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลจะมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนในอนาคตหรือการวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ อย่างเช่นทางด้านการแพทย์ที่จะนำข้อมูลของผู้ป่วยมาวิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณเพื่อใช้วางแผนงบประมาณเพื่อการดูแลและการรักษาได้ในอนาคต เป็นต้น และก็ยังมีด้านต่างๆที่ต้องใช้ประโยชน์จากการวิเคาระห์ข้อมูล เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น  เห็นหรือไม่ว่า ข้อมูลและการจัดการข้อมูลมีประโยชน์มามายแค่ไหน