Rss

ปฏิกิริยาข้างเคียงจากการกินยาคุมกำเนิด ที่คุณเองจะต้องพิจารณาตนเอง

ตอนนี้มีความนิยมกับยาคุมกำเนิดเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ปลอดภัยป้องกันการตั้งท้องจากความไม่พร้อม ซึ่งยาคุมกำเนิดมี 2 แบบ ซึ่งประกอบไปด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ผลิตตามฮอร์โมนธรรมชาติของทางด้านร่างกาย ภายในยาจะมีโพเจสตินอย่างเดียว หรือมีผสมเอสโตรเจนด้วย ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเกิดประจำเดือนพร้อมทั้งระดับความผันผวนภายในภาวะเจริญพันธุ์ นอกจาการป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว แต่ก็จะมี ผลข้างเคียงจากการกินยาคุมกำเนิด เช่นเดียวกัน หากท่านเองรับประทานก็ต้องมีการตรวจสอบผลข้างเคียงกันดูได้เลยค่ะ

 

ถือได้ว่าผลข้างเคียงจากการกินยาคุมกำเนิด จะมีหลากหลายร่วมกัน เป็นเหตุให้คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องลองพิจารณาตัวเองกันดูว่าท่านเองจะมีอาการใดมั่ง ถ้าเช่นนั้นมาติดตามกันเลย

1ปวดศีรษะพร้อมทั้งไมเกรน เพราะว่าเมื่อทานยาแล้วจะไปลดเอสโตรเจนในร่างกายทำให้ท่านจะมีอาการปวดศีรษะพร้อมทั้งไมเกรนได้

2.พะอืดพะอม ถ้าหากทางร่างกายมีเอสโตรเจนน้อย พร้อมทั้งการทานเอสโตรเจนเข้าไปนั้นก็จะมีปริมาณมากกว่าภายในร่างกายก็จะทำเอารู้สึกพะอืดพะอมได้

3.ประจำเดือนมาผิดปกติ ถ้าหากเป็นติดต่อกันเกิน 7 วัน ควรพบหมอ

4.จิตใจแปรปรวน

5.สายตาเปลี่ยน กระจกตาคงมีอาการบวม ควรพบหมอทันที

6.เลือดอุดตัน พบว่ามีกลิ่นเลือดพร้อมทั้งก้อนเลือดภายในสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และไม่ใช่ยาคุม 1-5 ต่อ 10000 คนต่อปี

 

เพราะฉะนั้น ผลข้างเคียงจากการกินยาคุมกำเนิด กลุ่มนี้ ถือได้ว่าคุณเองสังเกตได้ โดยที่ท่านเองต้องติดตามหลังจากที่ได้รับประทานยาคุมกำเนิดเข้า เป็นเหตุให้เกิดผลข้างเคียงได้ พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไปกันเลยก็ว่าได้

Comments are closed.